Informació sobre aquest web

Aquest lloc web ha estat optimitzat per usar amb el navegador Mozilla Firefox gratuït, de codi obert i disponible per múltiples plataformes (per més informació sobre el Firefox consultar aquí) i una resolució de pantalla de 1280x768.

 

Aquest lloc web ha estat desenvolupat pels Serveis Informàtics del Campus Terrassa utilitzant com a base el sistema de gestió de continguts de programari lliure Drupal. Per qualsevol consulta o informació general del web contacteu amb l'administrador del lloc web.

 

Drets d'autor d'aquest web

 

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o, si escau, la UPC està degudament autoritzada per utilitzar el material publicat. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de la UPC.

 

Avís legal sobre protecció de dades de caràcter personal

 

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitja d'aquesta aplicació i del currículum que, si voleu, hi adjuntareu, seran tractades i quedaran incorporades al fitxer d'estudiants de la UPC per dur a terme una gestió correcta del servei de suport a les pràctiques en empreses dels estudiants (NEXE). Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC, amb domicili a Barcelona, Placa Eusebi Gü ell no.6, edifici VX (08034) Tel: 93 401 61 96. Fax: 93 401 62 20.

© Serveis Informàtics del Campus de Terrasa (UPC) - Informació sobre aquest web.